Jdi na obsah Jdi na menu
 


UDĚLEJTE SI PRIMA VÝLET NA PODŘIPSKO ....třeba s celou rodinou!

Dopřejte si ranní probuzení na statku přímo u řeky Labe.

Přespíte v původním selském stavení - Nakoupíte naše farmářské produkty.

 

Nabízíme vám: 

- Ubytování pro 21 osob

- Zařízení firemní či společenské akce (až pro 60 osob)

- Jízdy na koni

- Nákup farmářských a rukodělných produktů

 

penzion2.jpg

 

Naše stránky jsou průběžně doplňovány, ale pokud vám chybí jakákoliv informace, kontaktujte nás a my vám rádi vše zodpovíme.

 

Přijeďte se podívat na rodinnou farmu v Kyškovicích! Jen 3 km od Roudnice nad Labem.

Náš statek leží přímo na břehu Labe v srdci Podřipska, v pověstném kraji, který lidem doporučil již samotný praotec Čech! :-)

 

Kdo jsme?

Jsme rodinné hospodářství, do jehož chodu jsou zapojeni všichni rodinní příslušníci. Zabýváme se rostlinnou a živočišnou výrobou, ale žádné velkokapacitní kravíny nebo obří zemědělské stroje tu nečekejte. Vlastníme zhruba 40 hektarů a zabýváme se pěstováním ovoce a zeleniny, na dalších plochách jsou brambory, obiloviny a travní porosty. Chováme slepice a husy. 

Velkou část našich aktivit věnujeme našemu penzionu a obchůdku na farmě, kde najdete i naše domácí produkty a ruční výrobky.  Radost z života na statku nám poskytuje také naše malé stádečko koní a řada domácích zvířátek.

Na statku provozujeme obchůdek s občerstvením.

Svou ratolest na koni můžete pozorovat z okna při posezení nad dobrou kávou a domácími dobrůtkami nebo si samozřejmě zajezdit sami. 

Naše provozní doba? Od rána do večera, sedm dní v týdnu!

 

c17.jpg

 

Vlkodavové na farmě

15. 7. 2015

Na naší farmě žijí s námi také dva vlkodavové, kteří nám hlídají statek a zpestřují naše dny:-)

Oba jsou společenští a nekonfliktní, ale nemusíte se bát, že vás budou svou přítomností při návštěvě obtěžovat. Mají k dispozici svou oplocenou část zahrady, ale milou společností nepohrdnou:-)

 b29.jpg

 

Zajímavosti v našem okolí

13. 6. 2015

 

Roudnický most

13. 6. 2015

Spojení obou břehů Labe kamenným mostem bylo výrazným počinem pražského biskupa Jana IV. z Dražic v době, kdy počalo budování augustiniánské kanonie v Roudnici. Ze svého pobytu v tehdy papežském Avignonu přivedl sebou Mistra Viléma s pomocníky, kteří v roce 1333 – 1334 vystavěli dva kamenné pilíře a jeden mostní oblouk. Poté v práci pokračovaly české kamenické hutě a tak byl most, jeden z prvních čtyř kamenných v Čechách, roku 1340 dostavěn. Význam města tím zcela jistě výrazně stoupl. 

V průběhu let most dokázal odolávat přírodním pohromám, povodním i ledovým krám. Největší katastrofou, v podstatě nenapravitelných následků, se pro něj však stalo období třicetileté války, kdy byl poničen jak stavovskými, císařskými, saskými, tak i švédskými vojsky generála Bannery, která most definitivně zničila. Téměř 300 let pak „zdobilo“ pravý břeh Labe pouze torzo jednoho oblouku. I to bylo nakonec zbořeno při stavbě nového mostu v letech 1906 – 1910. 

Po stavbě pilířů, při nichž byl ze dna vyzdvižen i pískovcový znak zakladatele kamenného mostu Jana IV. z Dražic, byla 28. prosince 1908 položena první 82 m dlouhá a 240 tun těžká mostní konstrukce. Předpokládané dokončení mostu k 28. září 1910, tedy svátku sv. Václav, bylo splněno a most byl předán k užívání v neděli 2. října 1910 při slavnostním shromáždění na nájezdové rampě z roudnického náměstí. Délka mostu je od počátku nájezdové rampy na vyústění z Karlova náměstí do konce silniční pravobřežní rampy na křižovatce silnice do Vědomic a Kyškovic.

 

Naše obec Kyškovice

13. 6. 2015

Počet obyvatel: 247
GPS lokalizace: 50° 26‘ 53.61“ N, 14° 17‘ 9.029“ E
Nadmořská výška: 155 m n. m.

První zmínka o obci má být z roku 1253. Podle archeologických nálezů (pohřebiště z doby bronzové a nález pazourku v okolním lese) je ale zřejmé, že osídlení nastalo mnohem dříve. Název obce vznikl buď od tvrze „Kyškov“ stávající ve středověku na místě dnes zvaném Obora. Druhá varianta názvu umožňuje výklad poukazující na zdrobnělinu osobního jména „Kych“ (Kyška), a to ve významu „ves lidí Kyškových“. Součástí obce je i osada Hamráček.

Podle písemných záznamů, byly Kyškovice vždy součástí roudnického panství. Po dobu vlastnictví Vilémem z Rožmberka (1577 – 1592) přešla obec sňatkem Polyxeny z Pernštejna (1603) do majetku mocného rodu Lobkowiczů, v němž zůstala až do nastolení státní správy v polovině 19. století. 

 

Říp

13. 6. 2015

Něco více k Řípu

Říp je jako málokterá hora v naší zemi opředena velkým množstvím pověstí a legend. Dá se říci, že u ní vše, co se týká českého národa, alespoň podle pověsti, vlastně začalo…

Starý kmen Bójů tuto horu považovali za sídlo bohů. Na původ jeho jména existuje několik zdůvodnění - od kronikářských názorů Kosmových či Dalimilových, přes Palackého výklad o předslovanském původu, kdy jméno mělo být převzato od národů sídlících od nás na sever a slovo rif, rip vyjadřovalo pojem hora. Název ale může být docela klidně neslovanského původu pocházejícího od Keltů, kteří tuto osamělou horu nazývali Ripp. 

Místo v českých dějinách však poskytla této naší vpravdě národní hoře zejména pověst o příchodu praotce Čecha se svým kmenem na naše území. Samozřejmě není známo, jak moc je tato báje reálná nebo zda je skutečně jen o lidskou fantazii, nicméně podle historiků, není toto lidové podání zcela v rozporu s tím, že toto místo patřilo k jedněm z prvních osídlených mezi Ohří a Českým středohořím, černokosteleckými lesy, dolní Sázavou, Brdy a Džbánským lesem. Že zde sídlící kmeny Charvátů, Ljutomiriců, Čechů, Pšovanů, Děčanů, Zličanů i Luňanů vytvářely první náznaky sjednoceného českého národa.

Říp je zajímavý třeba i jako přírodní záležitost svým magnetickým polem. Na jeho úpatí vyvěrají prameny potoků vlévající se do Labe a Ohře a setkáváme se zde se vzácnými stromy a rostlinami a jeho porosty jsou útočištěm zvěře i hnízdištěm ptactva. Říp byl původně docela lysý. Ještě v 18. století byl horou bezlesou, kde se čedičové skály střídaly s travnatými stráněmi. Pozdější dubový háj na jižním úpatí vykáceli sedláci v roce 1848 a tak se Říp opravdového zalesnění dočkal až v roce 1879, kdy požádal tehdejší hospodářský spolek v Roudnici n. L. majitele Řípu knížete Mořice z Lobkowicz o uskutečnění tohoto kroku. Svahy byly osázeny celou plejádou dřevin - duby, buky, jasany, javory, osikami, břízami, modříny i borovicemi. V roce 1959 byl Říp vyhlášen přírodní rezervací a v roce 1962 Národní kulturní památkou.

Také tvar Řípu doznal za dobu své existence řady změn. Samovolné zvětrávání nejen v dávné minulosti, ale ještě i v nedávné době (např. sesuvy půdy: poslední v roce 1824, kdy se sesunulo podle dobových pramenů 2 624 čtverečních sáhů, tj. přibližně 8 500 m2 plochy stráně) vytvořili nám onen dobře známý zvon zasazený do okolní podřipské roviny. 

Vrchol Řípu byl v starší i novější historii svatyní lidu pod ním žijícího. Zcela jistě zde bylo pohanské kultovní místo, stával zde patrně dřevěný kostelík, který nechal v roce 1126 přestavět Soběslav I. na počest vítězství nad císařem Lotharem III. V bitvě u Chlumce. Tato sakrální stavba patří i po stránce architektonické k nejstarším a nejpozoruhodnějším v Čechách. Svým typem i půdorysem je jedinečný. Zatímco ostatní podobné románské rotundy tvoří okrouhlá loď s polokruhovou apsidou, má řipská stavba i kulatou věž. 

 
 

Turistika a doprava

13. 6. 2015

Turistika

Pokud jde o turistické trasy, tak naše Podřipsko protíná červená turistická trasa vedoucí z Prahy (ZOO v Troje), přes Kralupy nad Vltavou, kolem Řípu do Roudnice nad Labem, která je  v současné době zkrácena modrou trasou z obce Rovné přes Vesce, Kuffnerovou stezkou do Roudnice nad Labem, a pokračuje dále přes Kyškovice kolem Sovice do Hoštky.

Máme tu v oblasti historické motoráčky – Podřipský a Středohorský (s pojízdnými bary a muzeem), kterými se lze od června do září pohybovat.

Každoročně se 1. ledna na Podřipsku pořádá pravidelný Novoroční výstup na Říp, v druhé polovině dubna, ke svátku sv. Jiří, se pak váže v okolí velmi známá tradiční staročeská Řipská pouť. Poslední dobou se stává tradicí také vinobraní na roudnickém zámku. Podřipsko je i bohaté na hudební a sportovní akce (např. veslování).

 

Doprava

Podřipsko protíná zejména dálnice D8 a silnice E55, dále je tu vodní doprava po Labi, hlavní část železniční dopravy po Podřipsku obstarává významný železniční koridor.V období turistické sezóny (od června do září) jezdí v oblasti Podřipska Podřipský a Středohorský motoráček.

V květnu se na roudnickém letišti pravidelně koná Memorial Air Show.

 

Něco o našem kraji

13. 6. 2015

Podřipsko

Oblast Podřipska představuje zhruba 25 obcí, není ale zcela přesně definována. Jedná se o oblast pod horou Říp. Oblast Podřipska se do určité míry překrývá s pojmem Roudnicko. Aktuálně existuje dobrovolný Svazek obcí Podřipsko

Historicky patřilo Podřipsko do tzv. soudního okresu Roudnice nad Labem, zahrnující kromě zmíněných 25 obcí i další obce, které byly v 60. letech 20. století administrativně přiřazené do okresu Mělník, či obce z okolí Štětí. K názvu Podřipsko se dokonce hlásí i další blízké obce z Mělnicka, ale i obce z Velvarska na okrese Kladno. Největší část Podřipska ovšem patří do okresu Litoměřice.

Za turistické centrum Podřipska je považována Roudnice nad Labem zejména její historické centrum (nachází se zde Lobkowiczský zámek, věž Hláska a další památky).

Nejčastějším cílem turistiky na Podřipsku je posvátná hora Říp s rotundou svatého Jiří.

Velmi pěkný je zejména vodní hrad v Budyni nad Ohří, zámek Libochovice, nebo zřícenina hradu Hazmburk.

 

Geomorfologie

Podřipsko je součástí geomorfologické oblasti Řipská tabule, která sousedí s tzv. Hazmburskou tabulí, kterou dělí řeka Ohře a s Terezínskou kotlinou.

Díky rovinatému charakteru České tabule lze z Řípu pozorovat jak 40 km vzdušnou čarou vzdálenou Prahu, tak i dokonce 110 km vzdálenou Sněžku.

Naše Podřipsko sousedí na západě s Českým středohořím, které je naopak hornaté.

 

Aktivity v okolí farmy

13. 6. 2015

Vydejte se na toulky krajinou, která je kulturním a historickým klenotem malebných severních Čech. Praotec Čech nejspíš dobře věděl, kam se vydat a kde zůstat!

 

Dopřejte si ranní probuzení na statku přímo u řeky Labe!

Na horu Říp to máme jen 10 km pěšky.

 

A jaké zpříjemnění pobytu na Vás čeká?

Koupání v Labi se vrací a je čím dál atraktivnější, zde si jej můžete užít 10 metrů od statku na malém poloostrůvku. Je tu ale i možnost zajet do nedaleké Roudnice do bazénu. Když už jsme u vodních sportů, tak přímo na protějším břehu se nachází vyhlášený kanoistický kanál Račice. Také pod mostem v Roudnici je nově vybudovaná vodní slalomová dráha.  Vyhlášené Máchovo jezero je od nás vzdáleno 40 km.

Můžeme nabídnout i houbaření. Lesy tu sice nejsou kvalitní a hluboké jako na Vysočině, ale houbám se tu daří také velmi dobře a procházky v místním okolí jsou pestré a zajímavé. Pro příznivce pěší turistiky je zde dostatečné množství dobře udržovaných turistických tras.

Tento kraj je přímo stvořený pro cykloturistiku – máme zde Labskou stezku:  http://www.ceskestredohori.info/cz/labska-stezka-a-cyklotrasy/

Můžete se také na svět podívat z koňského hřbetu při projížďkách po blízkém okolí.

 
Celý příspěvek | Rubrika: O farmě | Komentářů: 0

Jak to vzniklo?

13. 6. 2015

Náš statek patří mezi tradiční zemědělské usedlosti s dlouhou historií. Hospodářství rodiny Šebkových vzniklo odkupem částí pozemků od mělnické větve šlechtického rodu Lobkowiczů. V rodině se s drobnými výjimkami traduje jméno hospodáře „Jaroslav“ a všichni jeho nositelé byly váženými a řádnými hospodáři na Podřipsku. Vedle tradiční sedlačiny se věnovali zejména pěstování ovoce, chmelu. Jako většina jiných starousedlíků se přirozeně zapojovali i do dění v obci.  Statek vzkvétal, živilo se na něm celá řada lidí a prospíval obci, svým majitelům přinášel po celoroční dřině dobré ohodnocení nejen finanční, ale i kvalitních výsledků pěstitelských (farma byla vyhlášená pěstováním švestek a jahod) a chovatelských (na statku bylo několik desítek kusů mléčného skotu a dva páry tažných volů a chovných koní).

Jak jsme zjistili z archivu a dochovaných fotografií, celá usedlost byla za první republiky i po 2. světové válce pěkně upravená. Jeden z předchůdců byl dokonce starostou v obci, zavedl telefonní linku do obce a vlastnil první osobní i nákladní automobil. Po uchopení moci bolševikem začal být úspěch a hlavně majetek rodiny Šebkových trnem v oku a na kolektivizaci nebylo třeba dlouho čekat. Nejdříve se v tisku ze sedláků v celé zemi stali vesničtí boháči a chrapouni, kterým byly ukládány nesmyslně vysoké povinnosti dávek zemědělské produkce a o pár let později už byl hospodář - náš děd potrestán jako kulak ztrátou cti a občanských práv a propadnutím majetku a dán na převýchovu do jáchymovských uranových dolů. Zbytek rodiny byl násilně vystěhován do chatrče v Podlesí u Šumperka. Na statku se v roce 1953 uvelebilo Jednotné zemědělské družstvo a z fungujícího statku zbyly po socialistické metodě hospodaření na potomky rodu Šebkových po restituci v roce 1989 už jen totální ruiny.

Rekonstrukce probíhala veskrze rodinnou svépomocí a bez jakýchkoli úvěrů. Opravy byly zahájeny 1.7.1992. Myšlenka zřídit agropenzion se objevila již koncem devadesátých let v době, kdy se tato podnikatelská aktivita v Čechách teprve rodila. Kvůli nedostatku financí a dvěma katastrofálním povodním v letech 2002 a 2013 se ale otevření penzionu s 21 lůžky podařilo dokončit až v roce 2015. Rekonstrukce však nadále probíhá na dalších nemovitostech statku a zdá se, že ještě dlouho probíhat bude.

stavime_sami.jpg

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: O farmě | Komentářů: 0

Koně na farmě

13. 6. 2015

Na farmě máme ustájeny své koně a několik dalších koní.

Můžeme ustájit i Vašeho koně za cenu: 5.000,- Kč/kůň/měsíc

V ceně je: denní mistování, režim krmení 3x denně objemovým krmivem, výběh.

Podle domluvy zajistíme vylonžování, veterinární prohlídky, kováře.

 

Nabídka pro hosty:

Sedlání/příprava před jízdou/kompletní ošetření po jízdě

Půjčení kompletního náčiní/ochranné pomůcky

 

Ježdění a výuka:

Výuka na lonži (30 min.) – 250,- Kč

Lekce na jízdárně – 300,- Kč

Vyjížďka na koni s doprovodem – 300,- Kč

Vyjížďka na koni pro zkušeného jezdce – 250,- Kč

Vodění na louce s doprovodem – 50,- Kč

b13.jpg

 

 

Koně, kteří jsou u nás ustájení mají k dispozici dva oplocené výběhy přímo na statku. Výběhy jsou písčité a koním výběhy střídáme, aby měli změnu. Koníci chodí také pravidelně na blízký ostrůvek se napást.

O naše koně se staráme my a v posledních týdnech také dvě mladé slečny, které k nám jezdí za koníky do Vědomic. S koníky pracují a starají se o ně v rámci svých možností.

Další koně máme ustájené na blízké louce, kde mají k dispozici přístřešek, který plánujeme rozšířit tak, aby tam přes léto mohli být všichni naši koně.

Koníci jsou zvyklí jak na nás, tak na různá další zvířata, včetně psů, se kterými jsou neustále v kontaktu. Jsou klidní a přátelští.

Fotografie koní, jízdárnu a stáje naleznete v našem Fotoalbu.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Koně | Komentářů: 0

Fotoalbum

Farma

Datum: 12. 7. 2015
Fotografií: 45
Složek: 0

Koně a stáje

Datum: 12. 7. 2015
Fotografií: 17
Složek: 0

Naše domácí produkty

Datum: 12. 7. 2015
Fotografií: 32
Složek: 0

Okolí penzionu

Datum: 12. 7. 2015
Fotografií: 12
Složek: 0

Penzion

Datum: 12. 7. 2015
Fotografií: 14
Složek: 0

Rekonstrukce farmy, původní stav

Datum: 16. 7. 2015
Fotografií: 38
Složek: 2

Sad

Datum: 12. 7. 2015
Fotografií: 4
Složek: 0

Vinárna - posezení

Datum: 12. 7. 2015
Fotografií: 12
Složek: 0

Vlkodavové

Datum: 15. 7. 2015
Fotografií: 6
Složek: 0

zázemí pro společenské akce

Datum: 3. 1. 2016
Fotografií: 23
Složek: 0
Komentářů: 0

Zvířátka na farmě

Datum: 12. 7. 2015
Fotografií: 12
Složek: 0